- Använd på t.ex. putsade ytor, tegel- och träväggar.

- Lämplig till böjda former, kan böjas i en radie ner till 300 mm.

- Försänkt kartongbeklädd långkant och kapad, rak kortkant.

- Glasfiberarmerad gipskärna.

- Beteckning enligt EN 520: Typ A.

- CE-märkt.

- Registrerad i BASTA & Byggvarubedömningen.

    Ytskiva

    • Ytskivan är lämplig som ytavjämnare på befintliga väggar och kan användas mot alla underlag.

      Använd på t.ex. putsade ytor, tegel- och träväggar.