I början av produktionsprocessen sprutas de enskilda lagren i sandwichskivorna i de förberedda formarna (gjut- och sprutprocess). Först sprutas det understa täcklagret på (se bild 1.1). Via en doseringsstation hälls mellanlagret med expanderad lera och betong ovanpå och fördelas jämnt och plant. Det översta täcklagret sprutas på en foliehållare och appliceras på det befintliga lagret vått-i-vått. Med hjälp av folien skapas den tidigare nämnda lätt korrugerade skivytan.

Skivornas täcklager armeras med godkänt alkaliresistent glasfiberväv i form av 5 x 5 mm.
När Powerpanel-skivorna har härdats tas folien bort och skivorna tas ut ur formarna. Slutligen transporteras skivorna bort för torkning. I slutet av produktionsprocessen kapas Powerpanelskivorna till standardmått och placeras på pallar, varefter de överförs till paketering och leverans.

Powerpanel H2O

  • Fermacell Powerpanel består av mineraliska material som inte är brännbara och är klassificerade i brandklass A1 i enlighet med DS EN 13501-1. Skivorna tål ihållande temperaturer på upp till 100 grader.