- Lämplig för underlag som mattläggning, golvvinyl, klinker, trägolv etc.

- Passar bra för renovering vid t.ex. gamla träbjälklag.

- Raka, kartongklädda långkanter och skurna, raka kortkanter.

- CE-märkt.

- Registrerad i BASTA & Byggvarubedömningen.

Golvgips

  • Norgips Golvskiva är en hård skiva som är avsedd för golvkonstruktioner.