pårad plywood, tillverkad av furufanér (Radiata pine), som sedan frästs med U-spår c/c 100 mm, exteriörlimmad. Skivan är putsad på båda sidor och har en fin hel yta där spackling och lagningar kan förekomma. Långsidorna på format 2440x1220 mm är falsade för att underlätta skarvning.

Furuplywood spårad

  • Beklädnadsskiva ut- och invändigt, t ex portar, gavelspetsar, gillestugor, etc.