Furuplywood är en snickeriplywood tillverkad av tunt svarvade furufanér, exteriörlimmad. Ytkvalitet BB innebär att skivan lämpar sig för täckmålning. Ytkvalitet B innebär att skivan lämpar sig för klarlack eller täckmålning.

Furuplywood

  • Möbel- och inredningssnickerier, beklädnad, leksaker, m.m.