Formplywood till enklare formgjutning, cirka 5 gånger. Formplywood Basic är tillverkad av poppel och är belagd med mörk fenolfilm (120 g) på båda sidor. Kanterna är förseglade med utomhusbeständig brun färg.

Formplywood Basic

  • Skivan är främst avsedd att användas utomhus till enklare form-gjutning, skydd, avskärmning, emballage eller beklädnad (t.ex. i lantbruksbyggnader, lagerinredning, fordonsinredningar, etc.).

    Alla råa kanter efter bearbetning (t.ex. borrning, sågning, m.m.) ska kantförseglas med vattenfast färg för att förhindra vatten-/fukt- inträngning. Även skruvskallar och dylikt skall förseglas. Vid varsam användning kan skivan återanvändas till formgjutning upp till
    5 gånger. Produktens livslängd beror på hur den hanteras, rengörs, lagras och vilken kvalitet av formolja som används.