- Lämpar sig för brandbeklädnad av pelare, balkar, väggar och tak.

- Förstärkt gipskärna med bl.a. lera och vermikulit.

- Försänkt, kartongklädd långkant och kapad rak kortkant.

- Beteckning enligt EN 520: Typ F.

- CE-märkt.

- Registrerad i BASTA & Byggvarubedömningen.

  Brandgips

  • Brandskiva har speciellt goda brandskyddande egenskaper.

   - Specialskiva för brandskydd.

   - Används på väggar och tak.

   - Försänkta långsidor.

   - Lämplig för tak med brandkrav.