Hård board eller träfiberskivor består av träfibrer som frilagts industriellt och som formas till en skiva i en våt process. De våta fibrerna filtas ihop och binds ytterligare samman genom att de naturliga fiberbindningarna i trä (lignin) återbildas då skivan varmpressas. Genom att variera presstrycket får man olika typer av träfiberskivor. I regel behövs inga tillsatser av lim vid tillverkning av konventionella träfiberskivor varför de kan anses som extra allergivänliga då formaldehydhalten är minimal (samma andel som i naturligt trämaterial).
Den färdiga skivan har en slät framsida och en präglad baksida (viramönstrad).
Hård board har god hållfasthet, kan målas och är lättbearbetad. Skivorna innehåller varken hälso- eller miljöskadliga ämnen.

Densiteten är c:a 940 kg/m3.
Skivan uppfyller gällande standard (EN 13986) mot formaldehyd emission (E1).

Hård Board

  • Sydd och emballage.