Asfaltboard består av träfibrer som blöts upp och pressas samman under lågt tryck och hög värme. Skivan är porös och impregnerad med asfalt för att öka fuktmotståndet. I regel behövs inga tillsatser av lim utan träets naturliga lignin binder samman fibrerna.
Asfaltboard är diffusionsöppen och impregneringen ökar förutom fuktmotståndet även skivans motståndskraft mot mögel, röta och
skadedjursangrepp.

Asfaltboard

  • Som vindspärr i ytterväggar, såväl vid nybyggnation som vid renovering, anslagstavlor (utomhus), m.m.