nordic deck shield

den senaste teknologin inom Wimex terassbrädor

Nordic Deck Shield är den senaste terassbrädan i Wimex produktsortiment från 2018. Brädan leveraras i ny snygg design och finns i tre nya färger: GreyMix, TeakMix och Black.  Som färgnamnen antyder är de en mix av flera färger vilket bidrar till att skapa ett intressant och mer naturtroget utseende. 

Nordic Deck Shield är en förbättrad bräda när det kommer till flera parametrar:

- Starkare yta som är mer motståndskraftig gentemot matspill, fettfläckar, rödvin m.m.

- Mindre fuktupptag. 

- Högre färgäkthet - bleknar mindre. 

- Ny semimassiv uppbyggnad med runda hål.

Med den senaste utvecklingen inom terassbrädor är Nordic Deck Shield ett säkert val när man väljer en kompositterass.  

Kvalitet

Nordic Deck Shield tillverkas av träfibrer, återvunnen plast (HDPE) samt additver. Terrassbrädorna är 100% bambufria. Nordic Deck Shield kan slängas som brännbart avfall på den lokala återvinningsstationen.

Nordic Deck Shield ruttnar inte och vid korrekt montering och normal privat användning har plankorna lång livslängd (fysisk utslitning).

Brädorna kan levereras i standardstorlek på 22 x 142 x 3600 mm.

Precis som för alla andra terassprodukter gäller följande för Nordic Deck Shield:

- Nederbörd i mellanrummen betyder missfärningar.

 

- Alla utomhusytor är värd för alger/mögel. Det gäller även Nordic Deck Shield, men alger/mögel kan inte leva av materialet. 

 

- Blomkrukor och andra möbler kommer att göra märken.

 

-Livets gång, användning och aktiviteter sätter spår, t.ex. i form av repor och märken i större eller mindre utsträckning.

black

grey mix

teakmix

Dimension: 22 x 140 x 3600 mm

Dimension: 22 x 140 x 3600 mm

Dimension: 22 x 140 x 3600 mm

TOLERANSER

Ta höjd för att produkten kan variera ±1 mm i tjocklek och bredd, samt att det kan förekomma mindre avvikelser hos den angivna längden.

 

Eftersom Nordic Deck Shield är tillverkad av naturmaterial, huvudsakligen träfibrer, måste man utgå från att det kan finnas nyansskillnader mellan brädorna. Under brädornas första användningsår kommer de att tappa färg naturligt.

För att behålla produktgarantin ska Nordic Deck Shield alltid monteras med originaltillbehör. Nordic Deck Shield har två rätsidor, en med spår och en med trästruktur, och monteras med den önskade sidan uppåt. Nordic Deck Shield har medelhög bärkapacitet och kan monteras med ett regelavstånd på maximalt 400 mm c/c.

 

Det gäller vid vanlig användning på privata gång- och uppehållsytor och när brädorna är monterade vid 90 grader på reglarna. Regelavståndet ska minskas minst 100 mm när monteringen görs i annan vinkel än 90 grader och/eller vid kommersiell/offentlig användning. Kom ihåg att du alltid kan hitta gällande monteringsanvisning på www.wimex.dk.

MONTERING

Gröning Board AB

Vallavägen 12 

791 42 FALUN

info@groningboard.se 

+46(0)23-194 70

2018 © Gröning Board. All Rights Reserved.