Eftersom det i torpargrund eller krypgrund årstidsbaserat uppkommer mycket fukt, angrips trossbotten lätt av mögel. Genom att använda en oorganisk skiva undviker man detta problem och därmed förbättras inomhusmiljön.

MagnaBoard är helt oorganisk tack vare dess huvudingredienser magnesiumoxid och magnesiumsulfat. MagnaBoard trossbotten kan därför inte angripas av mögel. Skivan tillverkas av naturliga mineraler. Detta gör att den inte släpper ifrån sig någon lukt.


MagnaBoard produceras med miljön i åtanke. Produktionen sker genom en kemisk process där vatten tillsätts materialet och härdningen sker naturligt utan värmetillförsel.
 

MagnaBoard är diffusionsöppen och låter därför konstruktionen andas. Detta bidrar till ett bättre klimat för övriga material och konstruktionens livslängd förlängs. Grunden skall alltid hållas välventilerad.

 

MagnaBoard monteras mellan bjälklagsbalkarna på upplag, vilka monteras under golvbjälkarna. Upplaget skall ha en tjocklek på minst 22 mm och dimensioneras så att minst 25 mm av skivan vilar på upplaget. Skivorna fästs till upplaget med korrosionsskyddande klammer eller skruv. Skivorna monteras med kortändarna ”kant mot kant” och förseglas med tejp eller skivremsa. Vid montage läggs skivan med den släta sidan nedåt och kläms fast med läkt som fästs mot bjälklagsbalkarna. 

 

 

MagnaBoard monteras mellan bjälklagsbalkarna på upplag, vilka monteras under golvbjälkarna. Upplaget skall ha en tjocklek på minst 22 mm och dimensioneras så att minst 25 mm av skivan vilar på upplaget. Skivorna fästs till upplaget med korrosionsskyddande klammer eller skruv. Skivorna monteras med kortändarna ”kant mot kant” och förseglas med tejp eller skivremsa. Vid montage läggs skivan med den släta sidan nedåt och kläms fast med läkt som fästs mot bjälklagsbalkarna. 

 

 

Gröning Board AB

Vallavägen 12 

791 42 FALUN

info@groningboard.se 

+46(0)23-194 70

2018 © Gröning Board. All Rights Reserved.