skivor för våtrum, vindskydd, trossbotten m.m

MagnaBoard® är en högkvalitativ och klimatsmart byggskiva som
tål tuffa miljöer. Skivan har brandklass A1, ger goda akustikvärden,
är okänslig mot fukt och mycket stöttålig. MagnaBoard® tillverkas
av naturliga mineraler och de huvudsakliga ingredienserna är
magnesiumoxid, magnesiumsulfat, perlit och talkpulver. Skivan
armeras med glasfibernät.

Miljö

MagnaBoard® produceras med miljön i åtanke.
Produktionen sker genom en kemisk process där vatten tillsätts
materialet och härdningen sker naturligt utan värmetillförsel.
Jämfört med motsvarande produkter på marknaden garanterar
denna tillverkning en minimal energiåtgång och en mycket låg
inverkan på miljön.

Hälsa

I en tid där allt fler blir medvetna om de problem som finns med
miljö- och hälsofarliga produkter kan vi stolt presentera ett
alternativ. MagnaBoard
® avger låga emissioner enligt EN 15251 och
är fri från limmer, lösningsmedel och andra hälsofarliga råvaror.

 

 

 

 

 

 

 

En komplett byggskiva

MagnaBoard® monteras med fördel i ett flertal applikationer.
Invändigt i vägg. I våtrum tillsammans med godkänt
tätskiktssystem. Utvändigt och väderskyddat som vindskyddsskiva
eller som brandskyddande beklädnad.

 

Skivan lämpar sig även utmärkt för tuffare miljöer såsom verkstäder, lantbruksbyggnader, soprum, förråd och garage. I offentliga lokaler såsom vårdboenden, skolor och butiker.

 

 

 

 

Bedömd och rekommenderad av Byggvarubedömningen
samt A-bedömd av SundaHus

(Montering av MagnaBoard®)

Standardformat MagnaBoard®
 

Tjocklek: 6, 8, 10, 12 och 15 mm
 

Bredd: 597, 897 och 1197 mm
 

Längd: 2500 och 2700 mm
 

Skivor levereras med rak kant eller
spackelkant. Andra mått kan levereras
mot beställning.

Produktsortiment - MagnaBoard®

Gröning Board AB

Vallavägen 12 

791 42 FALUN

info@groningboard.se 

+46(0)23-194 70

2018 © Gröning Board. All Rights Reserved.