Formplywood Basic

Produktblad

Byggvarudeklaration

Miljö

Produktbeskrivning

Formplywood till enklare formgjutning, cirka 5 gånger. Formplywood Basic är tillverkad av poppel och är belagd med mörk fenolfilm (120 g) på båda sidor. Kanterna är förseglade med utomhusbeständig brun färg.

Användningsområden

Skivan är främst avsedd att användas utomhus till enklare form-gjutning, skydd, avskärmning, emballage eller beklädnad (t.ex. i lantbruksbyggnader, lagerinredning, fordonsinredningar, etc.).

Alla råa kanter efter bearbetning (t.ex. borrning, sågning, m.m.) ska kantförseglas med vattenfast färg för att förhindra vatten-/fukt- inträngning. Även skruvskallar och dylikt bör förseglas. Vid varsam användning kan skivan återanvändas till formgjutning upp till
5 gånger. Produktens livslängd beror på hur den hanteras, rengörs, lagras och vilken kvalitet av formolja som används.

Gröning Board AB

Vallavägen 12 

791 42 FALUN

info@groningboard.se 

+46(0)23-194 70

2018 © Gröning Board. All Rights Reserved.