Blindbottenplywood

Produktblad

Byggvarudeklaration

Miljö

Produktbeskrivning

Blindbottenplywood är tillverkad av råvara från nordeuropeisk gran vilket bidrar till en produkt med tätfibrigt trä av hög kvalitet. Plywooden tillverkas av flera fanerskikt som svarvats fram och sedan sammanlimmats korsvis med fenolhartslim. Limmet är vatten- och väderbeständigt och uppfyller klass 3 enligt EN 314-2. Faneren pressas samman under högt tryck och mycket hög värme. Skivan är putsad på båda sidor och producerad i en ytkvalitet III/III där öppna sprickor och kvisthål tillåts. Skivorna är antimögelbehandlade på båda sidor för att motverka mögelpåväxt.
Densiteten är c:a 460 kg/m3.
Skivan uppfyller gällande standard (EN 13986) mot formaldehyd emission (E1).

Användningsområden

Blindbottenplywood är en granplywood som är avsedd för användning som blindbotten till bjälklag i krypgrund.

 

OBS! Det är viktigt att krypgrunden är byggd enligt gällande standard. Är miljön i utrymmet ofördelaktig med hög luftfuktighet finns det inget organiskt material som kan förhindra mögelpåväxt. Antimögelbehandling är en metod som motverkar svamp- och mögelangrepp, men vid en kombination av hög luftfuktighet (RF över 75 %) och värme (utan ventilation) kan sådana angrepp ändå framträda. Dock försenas denna process avsevärt i jämförelse med andra alternativ av obehandlade skivor.

Gröning Board AB

Vallavägen 12 

791 42 FALUN

info@groningboard.se 

+46(0)23-194 70

2018 © Gröning Board. All Rights Reserved.