Byggplywood

Produktbeskrivning

K-plywood Twin C+/C är tillverkad med kärna av poppel och ytfaner av furu. Plywooden tillverkas av flera  fanerskikt som svarvats fram och sedan sammanlimmats korsvis med fenolhartslim. Limmet är vatten- och väderbeständigt och uppfyller klass 3 enligt EN 314. Faneren pressas samman under högt tryck och mycket hög värme. Skivan är putsad på båda sidor och i en ytkvalitet där öppna sprickor och kvisthål tillåts. Plywooden är CE-märkt och kan användas som konstruktionskomponent enligt nivå 2+. Skivan har mycket bra hållfasthetsvärden, för närmare detaljer hänvisas till produktens prestandadeklaration (DoP).
Densiteten är c:a 500-550 kg/m3.
Skivan uppfyller gällande standard (EN 13986) mot formaldehyd emission (E1).

Användningsområden

K-plywood Twin C+/C är ett lätt och ekonomiskt material lämpligt för många användningsområden, både inom bärande och icke bärande konstruktioner, väggar, tak, golv, snickerier, emballage, beklädnad och skydd etc.
Obehandlad plywood är inte vattenresistent, liksom träet den är tillverkad av. Skivan bör endast användas utomhus om den behandlas med vattenresistent och för ändamålet godkänd färg eller lack. Det är också viktigt att komma ihåg att även behandla skivans kanter på samma sätt. Under inga omständigheter bör skivan komma i direkt kontakt med jord, mark eller vatten.
Trä är ett levande material och varje skiva är därmed unik. Fotografier och prover ger endast en fingervisning om skivans utseende och motsvarar därför inte färg, nyanser, ådring, kvistar, etc i alla skivor.

Gröning Board AB

Vallavägen 12 

791 42 FALUN

info@groningboard.se 

+46(0)23-194 70

2018 © Gröning Board. All Rights Reserved.