K-ply Arauco CE2+ 

Byggvarudeklaration

Miljö

Produktbeskrivning

Konstruktionsgodkänd plywood (system 2+), tillverkad av Radiata pine, exteriörlimmad. Skivan är putsad på båda sidor och har en fin yta där öppna sprickor, kvistar och kvisthål är tillåtna, men sällan förekommande

Användningsområden

Wisa-Spruce är ett lätt och ekonomiskt material lämpligt för många användningsområden, t ex bärande konstruktioner, väggar, tak, golv, snickerier, emballage, beklädnad och skydd, etc.
Obehandlad plywood är inte vattenresistent, liksom träet den är tillverkad av. Skivan bör endast användas utomhus om den behandlas med vattenresistent och för ändamålet godkänd färg eller lack. Det är också viktigt att komma ihåg att även behandla skivans kanter på samma sätt. Under inga omständigheter bör skivan komma i direkt kontakt med jord, mark eller vatten.
Trä är ett levande material och varje skiva är därmed unik. Fotografier och prover ger endast en fingervisning om skivans utseende och motsvarar därför inte färg, nyanser, ådring, kvistar, etc i alla skivor.

Gröning Board AB

Vallavägen 12 

791 42 FALUN

info@groningboard.se 

+46(0)23-194 70

2018 © Gröning Board. All Rights Reserved.