Emballageboard

Produktbeskrivning

Uppbyggd av träfiber som späds med vatten till en fibermassa. Fibermassan dräneras sedan på vatten, upp till 200 liter vatten per m2 skiva för att få den struktur man vill ha. 

Skivan pressas under högt tryck och hög temperatur, varvid träets egna bindemedel (lignin) binder samman fibrerna till en skiva. Emballageboard är helt fri från lim och andra tillsatser.​

Användningsområden

Emballage, mellanlägg och förpackningar. 

Gröning Board AB

Vallavägen 12 

791 42 FALUN

info@groningboard.se 

+46(0)23-194 70

2018 © Gröning Board. All Rights Reserved.