Asfaltboard

Produktblad

Produktbeskrivning

Byggvarudeklaration

Miljö

Asfaltboard består av träfibrer som blöts upp och pressas samman under lågt tryck och hög värme. Skivan är porös och impregnerad med asfalt för att öka fuktmotståndet. I regel behövs inga tillsatser av lim utan träets naturliga lignin binder samman fibrerna.
Asfaltboard är diffusionsöppen och impregneringen ökar förutom fuktmotståndet även skivans motståndskraft mot mögel, röta och
skadedjursangrepp.

Användningsområden

Som vindspärr i ytterväggar, såväl vid nybyggnation som vid renovering, anslagstavlor (utomhus), m.m.

Gröning Board AB

Vallavägen 12 

791 42 FALUN

info@groningboard.se 

+46(0)23-194 70

2018 © Gröning Board. All Rights Reserved.