Formplywood Björk

Byggvarudeklaration

Miljö

Produktbeskrivning

Formplywood, till mer krävande formgjutning. Filmbelagd plywood av korsvis limmade björkfaner, exteriörlimmad, belagd med mörk-brun fenolfilm (120 g). Skivan är WBP-limmad och kantförseglad med utomhusbeständig brun färg.

Användningsområden

Skivan är främst avsedd att användas utomhus till formsättning för betonggjutning, lastbilslämmar eller beklädnad (t.ex. i lantbruks-byggnader, lagerinredning, fordonsinredningar, etc.).

 

Alla råa kanter efter bearbetning (t.ex. borrning, sågning, m.m.) ska kantförseglas med vattenfast färg för att förhindra vatten-/fukt- inträngning. Även skruvskallar och dylikt bör förseglas. Vid varsam användning kan skivan återanvändas till formgjutning 10-20 gånger. Produktens livslängd beror på hur den hanteras, rengörs, lagras och vilken kvalitet av formolja som används.

Gröning Board AB

Vallavägen 12 

791 42 FALUN

info@groningboard.se 

+46(0)23-194 70

2018 © Gröning Board. All Rights Reserved.