Board, porös

Miljö

Produktbeskrivning

Porös board har en låg densitet och består av träfibrer som blöts upp och pressas samman under lågt tryck och hög värme. I regel behövs inga tillsatser av lim utan träets naturliga lignin binder samman fibrerna.

Användningsområden

Anslagstavlor, dörrfyllningar, emballage, m.m.

Gröning Board AB

Vallavägen 12 

791 42 FALUN

info@groningboard.se 

+46(0)23-194 70

2018 © Gröning Board. All Rights Reserved.