INKÖPSPOLICY

 

Vår inköpspolicy innebär att vi för köp av varor och tjänster, använder oss av leverantörer som fortlöpande kan tillgodose våra behov och förväntningar.

 

Samarbetet med våra leverantörer ska kännetecknas av full uppriktighet samt ömsesidig förståelse och respekt. Kvalitet och miljö är viktiga faktorer vid val av leverantör och innebär att vi tar hänsyn till och värdesätter ärlighet, pris, kvalitet, miljö, tillgänglighet och service.

 

För att följa vår policy har vi satt upp nedanstående regler och krav för leverantörer:

  • All presentation av varor eller tjänster skall ske vi mail eller postförsändelse. Telefonsäljare kommer vi att hänvisa till denna policy. Om intresse för att visa en produkt eller tjänst genom personligt möte finns, behandlas det som ovanstående.

  • I all korrespondens från leverantörer skall en kontaktperson anges för att från vår sida kontakta om intresse för produkt eller tjänst finns. 

Leverantören måste också tydligt presentera följande uppgifter:

- Organisationsnummer

- Korrekt juridiskt namn

- Adress

- Kontaktperson med kontaktuppgifter.

- Försäljningsvillkor

- Specificerad prislista för aktuell vara eller tjänst.

  • Produkten skall beskrivas tydligt med specificerade priser, där alla kostnader framgår, såsom eventuella fraktkostnader, bindningstider och dylikt.

 

Gröning Board AB

Vallavägen 12 

791 42 FALUN

info@groningboard.se 

+46(0)23-194 70

2018 © Gröning Board. All Rights Reserved.