BOARDPRODUKTER

skivor för väggar, tak, golv och emballage

  • Asfaltboard

  • Hård board

  • Lackboard (Även perforerad)

  • Oljehärdad board

  • Perforerad Board

  • Porös board

  • Trossbottenboard

 

Uppbyggd av träfiber som späds med vatten till en fibermassa. Fibermassan dräneras sedan på vatten, upp till 200 liter vatten per m2 skiva för att få den struktur man vill ha. 

 

Sedan pressas skivan under högt tryck och hög temperatur, varvid träets egna bindemedel (lignin) binder samman fibrerna till en skiva. Hård board är helt fri från lim och andra tillsatser.​

Gröning Board AB

Vallavägen 12 

791 42 FALUN

info@groningboard.se 

+46(0)23-194 70

2018 © Gröning Board. All Rights Reserved.